top of page

Loge Frédéric Royal

Op 20 december 1759; verzoek aan het Groot Oosten der Nederlanden te Den Haag tot het verlenen van een constitutiebrief voor de loge Frédéric Royal. Deze is getekend door: J.Th. Bruyer, P.Pompeira, C. Minet, J. Enslie, J. Montagne, I.L. la Fargue, I. Crommelin, P. M. v. Hoogwerff, Corbiére, J. Pompeira, Oetse, J. de Vreeze, J. Duc. Veel van deze eerste leden waren lid, bestuurslid of voorzittend meester van de loge d’Orange. De Loge Frédéric Royal wordt dan ook als een Franse voortzetting van deze oudere loge beschouwd. In 1761 doet de loge na een meningsgeschil met het Groot Oosten afstand van de Nederlandse constitutiebrief en vraagt en ontvangt in 1762 een Engelse constitutiebrief. Pas in 1786 keert de loge Frédéric Royal terug naar het Groot Oosten der Nederlanden. 1807. Fusie van de loge Frédéric Royal met de jongere Rotterdamse loge Salus Patriae. Naam en nummer van Frédéric Royal blijven behouden, de kleuren van Salus Patriae, groen wit in zeven banen worden de kleuren van de nieuwe loge. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de vrijmetselarij verboden door de bezetter. Veel gegevens zijn verloren gegaan bij de brand van het bombardement in 1940. Alle bezit werd geroofd. Na de oorlog begon men weer met veertig leden.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden door de toenmalige voorzittend meester W. Akkermans de ritualen van deze loge gebundeld. Op veel punten, gedragen door een oude traditie, wijken ze af van de ritualen zoals in gebruik bij andere loges. Tot nu toe worden deze ritualen nog precies zo uitgevoerd.

In 2006 vierde de Orde der Vrijmetselaren, de overkoepelende landelijke organisatie waarvan de loges deel uitmaken, al haar 250-jarig jubileum. Drie jaar later was het beurt aan de oudste vrijmetselaarsloge en tevens oudste nog bestaande burgerlijke vereniging van Rotterdam.

Op 20 december 2009 was het 250 jaar geleden dat er een constitutiebrief werd verleend aan de Loge Frédéric Royal, die haar naam waarschijnlijk dankt aan koning Frederik de Grote, zelf een vooraanstaand vrijmetselaar. Veel informatie over de loge Frédéric Royal is terug te vinden in het Rotterdams Gemeentearchief, waaraan de Loge enkele jaren geleden haar archief heeft overgedragen. Het jubileum werd met een aantal activiteiten, maçonniek en niet-maçonniek gevierd.

De eerste daarvan was bedoeld voor genodigden uit de Rotterdamse burgerij en vond plaats op 27 september in het gebouw Oostmaaslaan 950. Om de viering luister bij te zetten werd er een liederenrecital gegeven door Robert Holl, bijgestaan door zijn vaste begeleider Rudolf Jansen.

Tevens werd er een kleine tentoonstelling geopend die als thema had: 250 jaar Vrijmetselarij in Rotterdam.


Wenst u meer te weten over de geschiedenis van Loge Frédéric Royal, klik dan hier.

bottom of page