top of page

Leden

Vooral in de achttiende en negentiende eeuw waren veel leden van Rotterdamse koopmansfamilies lid. In de lijst van leden over de gehele geschiedenis van onze loge staan echter van “hoog tot laag” door het Rotterdamse maatschappelijke leven leden vermeld. Het is typisch een kenmerk van deze loge, dat ook van belang was en is voor de sfeer bij een gedeelte van de Rotterdamse burgerij, namelijk zoeken naar wat de mensen verenigt en niet naar wat scheidt. Juist door dit constante zoeken naar wat verenigt heeft de loge Frédéric Royal een grote invloed gehad op de sfeer van tolerantie die past bij een wereldhavenstad. De loge streeft ernaar om, eventueel met hulp van het Gemeentearchief te Rotterdam, tot een publicatie van haar bronnen te komen. Misschien is het dan mogelijk tot gefundeerde conclusies te komen over de invloed van de loge op de Rotterdamse samenleving. De laatste jaren hebben zich juist veel jongeren aangemeld als lid van de loge Frédéric Royal. Een organisatie in Rotterdam die arbeidt aan ideeën van verdraagzaamheid en het samen bouwen aan een betere samenleving, heeft nog altijd volop aantrekkingskracht op mensen die ook in de 21e eeuw van oordeel zijn dat deze waarden in de Rotterdamse samenleving hard nodig zijn.

Wenst u lid te worden van de Orde der Vrijmetselaren in het algemeen en Loge Frédéric Royal in het bijzonder? Klik hier

Bijeenkomsten

De Loge komt de eerste en de derde dinsdag van de maand in ‘comparitie’ bijeen voor het beluisteren en bespreken van een bouwstuk: een voordracht waarin een loge-lid of een spreker van buiten ingaat op een onderwerp dat betrekking heeft op de vrijmetselarij. De tweede dinsdag is meestal gereserveerd voor de (ondanks de naam besloten) ‘Open Loge’, waarin op rituele wijze vrijmetselaren worden ingewijd of toegang tot hogere graden krijgen. In juli en augustus zijn er geen vaste bijeenkomsten, maar houdt men twee bijeenkomsten of excursies, waarvan één met de partners. Eén of meer keren per jaar vinden informatieve bijeenkomsten plaats die voor niet-leden toegankelijk zijn.


Logegebouw

Onze loge heeft op veel locaties in Rotterdam haar huisvesting gevonden. Zo kwam de loge in de achttiende eeuw bij leden thuis samen, of in een toen bekende herberg: Het Zwijnshoofd. Eind 19e eeuw pas betrok onze loge een eigen gebouw, samen met andere loges, op de Binnenweg 110. Na enkele verhuizingen en het bombardement in de Tweede Wereldoorlog kregen alle loges van Rotterdam een speciaal daarvoor gebouwd logegebouw aan de Delftsestraat 9. In verband met de nieuwbouw van het Centraal Station hebben de Rotterdamse Loges moeten omzien naar een ander gebouw. Sinds enkele jaren hebben wij de beschikking over een uitermate fraai en doelmatig Logegebouw aan de Oostmaaslaan 950.

bottom of page