top of page

Lid worden?


Lid worden van een vrijmetselaarsloge en dus vrijmetselaar worden is niet iets dat men doet in een opwelling. Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam. U moet daar goed over nadenken. Over het algemeen hebt u zich reeds geïnformeerd via het internet of u hebt met een vrijmetselaar gesproken die daar over heeft verteld. Uit die opgedane informatie is het u wellicht gebleken dat de vrijmetselarij niet vergeleken kan worden met een vereniging in de algemene zin van het woord. Een vrijmetselaarsloge is een vereniging met een bestuur en leden. Tot zo ver niets bijzonders. Echter vrijmetselaars zijn op zoek naar hun diepere zelf en doen dat in de beslotenheid van de Loge en samen met hun medebroeders. Dat maakt de vrijmetselarij zo bijzonder. Er wordt wel eens gezegd, de vrijmetselarij is een verbond voor het leven. De vrijmetselarij is geen geloofsgemeenschap en kent als zo danig geen dogma. Het is een samenkomst van vrij denkende mannen die zelfstandig zoeken naar waarheid.


De aanname procedure is lang. De gemiddelde duur vanaf aanmelding tot de inwijding duurt 6 tot 8 maanden, maar kan in sommige gevallen zelfs een jaar in beslag nemen.


Welke stappen doorloopt u voordat u ingewijd kan worden


* U moet duidelijk de wens hebben om lid te worden.

* Er vinden minstens twee gesprekken met een vrijmetselaar plaats. Eén gesprek dient in aanwezigheid te zijn van uw partner.

* Er vindt een gesprek plaats met de Voorzittend meester.

* U meldt zich officieel aan.

* Uw naam komt op een landelijke kandidatenlijst.

* U dient een ingevulde vragenlijst in alsmede een levensbeschrijving.

* U komt voor de commissie van onderzoek.

* De Meestervergadering van de Loge besluit of u ingewijd kan worden.

* Het bestuur van de Nederlandse Orde gaat wel of niet akkoord met uw voordracht.

* U ontvangt een uitnodigingsbrief met daarin de datum waarop u tot leerling wordt ingewijd in een "Open Loge".


Let wel: gedurende het hele proces, dat tot doel heeft elkaar beter te leren kennen, is er de gelegenheid om het kandidaatschap in te trekken. Immers, als u of wij gaandeweg ontdekken dat de vrijmetselarij niet antwoord geeft op uw vragen dan kunnen we dit maar beter tijdig aangeven. Dit komt voor, maar gelukkig niet vaak. Gebruikelijker is dat door het aantal gesprekken en de periode die het in beslag neemt, we over en weer inzien dat het lidmaatschap tot verrijking kan leiden van zowel u als kandidaat lid als voor ons als loge. 

bottom of page