top of page

Welkom bij Frédéric Royal

"Verbeter de wereld en begin bij jezelf". De leden van Frédéric Royal zoeken zoals alle vrijmetselaren steun en verdieping van dit nobele maar moeilijke streven doormiddel van de symbolische arbeid in de loge.

Van symbolen en symbolische handelingen verwachten we geen pasklare antwoorden en regeltjes, maar ze moeten ons prikkelen en verder helpen met de vragen die ze oproepen.

We streven naar een toegewijde, serieuze opvoering van het rituaal, met weglating van overbodige uitweidingen en tierelantijnen - wij geloven dat dat het beste werkt.

Daarnaast is de 'broederschap' misschien wel het belangrijkste: de band tussen mannen die elkaar soms al tientallen jaren kennen, maar waarin

ook 'jonge broeders' volwaardig meetellen en welkom zijn.

00:00 / 01:35

Lasst Uns Mit Geschlung'nen Händen - K623 - W.A. Mozart

De loge is opgericht in 1759. Ze is daarmee de oudste vrijmetselaarsloge van Rotterdam en ook de oudste burgerlijke vereniging van de stad. De Loge heeft ca. zestig leden.

Loge Frédéric Royal onderhoud warme banden met andere loges in binnen- en buitenland.

bottom of page